Malé domové čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Využitie

  • pre rodinné domy
  • pre hotely
  • pre penzióny
  • pre rekreačné zariadenia
  • pre nájomné domy
  • pre obce
  • pre potravinársky priemysel

Popis malej domovej ČOV

ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. Čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozáťažovej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. V ČOV AT je použitý rokmi preverený systém čistenia odpadových vôd chránený úžitkovým vzorom č.2750, doplnený unikátnym riešením akumulácie nárazovo pritekajúcich vôd (chránené patentom podaným pod číslom prihlášky PP 5071-2005), čím je zabezpečená veľmi vysoká kvalita vyčistenej vody. Súčasťou je dúchadlo spoločne s prevzdušňovacími elementami a rozvodom vzduchu. ČOV AT je zakrytá odnímateľným PP krytom.

Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky resp. zmluvy o dielo, pričom platobné, dodacie a záručné podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Naše ČOV vyhovujú Európskym normám

ČOV AT so vstavaným retenčným priestorom spĺňa požiadavky normy EU na odolnosť voči nárazovo pritekajúcim odpadovým vodám a zabezpečuje rovnomerný chod domovej ČOV aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka). Tým je vyriešený hlavný problém domových ČOV s vyplavovaním aktivovaného kalu z ČOV pri každom nárazovom nátoku.

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku