Doplnky

  1. Mikroprocesorové riadenie ČOV
 • Mikroprocesorové riadenie chodu ČOV je plnoautomatické riadenie množstva vzduchu dodávaného do čistiarne. Reguluje jednotlivé technologické procesy prebiehajúce v ČOV, automatizuje, zjednodušuje a zlacňuje prevádzkovanie. Pri použití mikroprocesorového riadenia ČOV je možné prípadný servis vykonávať zčasti aj telefonicky, čím sa eliminuje počet návštev servisného technika z dôvodu doregulovania ČOV.
 • Servis je oveľa pružnejší.
 • Mikroprocesorovú riadiacu jednotku je možné zabudovať aj priamo do Vášho domového elektrorozvádzača.
 • Mikroprocesorové riadenie je určené pre ČOV typu AT 6 až AT 30.

  2. Šachta na dúchadlo
 • Šachta na dúchadlo slúži na umiestnenie dúchadla. Je vhodné osadiť ju čo najbližšie ku ČOV, čím sa zabezpečí najvyšší tlak dodávaného vzduchu. Dúchadlo je bez problémov prístupné, ľahko skontrolovateľné a servisovateľné.
 • Vyrába sa v rôznych veľkostiach, podľa priestorových požiadaviek na osadenie dúchadla.
 • Šachta na dúchadlo je určená pre ČOV typu AT 6 až AT 250.

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku