Eurocertifikát

Nakoľko Slovenská republika je členom EÚ mení sa aj legislatíva certifikovania domových čistiarní odpadových vôd.

Čistiarne AT, ako prvé na Slovensku vyrábané, získali eurocertifikát na základe dlhodobého testu účinnosti čistenia v zmysle EN 12566-3.

Eurocetifikát je konečne prvý certifikát, v ktorom sa skúma, či a ako domová čistiareň čistí vodu. Naša čistiareň v teste dosiahla skvelé výsledky, o čom svedčí aj dosiahnuté hodnotenie.

V krajinách Európskej únie bude možné umiestňovať len čistiarne odpadových vôd certifikované v zmysle normy EN 12566-3, ktorých účinnosť čistenia vyhovuje národnej legislatíve danej krajiny.

Buďte preto pri výbere dodávateľa čistiarne hlavne v tomto období obozretní a stavte na istotu. Istotu, že výrobca Vám čistiareň nielen teraz predá, ale bude aj o rok či dva schopný splniť Vaše požiadavky. Budete predsa potrebovať aby Vám výrobca zabezpečil záručný, pozáručný, alebo technologický servis.

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku