Návratnosť investície

Uvádzame porovnanie nákladov pri prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkovaním žumpy. V uvedenom porovnaní sme uvažovali so štvorčlennou rodinou a priemernou spotrebou vody 135 l / 1 osobu / 1 deň.

Čo je výhodnejšie? Žumpa [8 m3] Domová ČOV [AT 6]
1 rok 10 rokov 1 rok 10 rokov
Vývoz fekálií 955 €
(28.800 Sk)
9.550 €
(288.000 Sk)
10 €
(300 Sk)
100 €
(3.000 Sk)
Spotreba el. energie 0 €
(0 Sk)
0 €
(0 Sk)
40 €
(1.200 Sk)
400 €
(12.000 Sk)
Finančné zaťaženie 955 €
(28.800 Sk)
9.550 €
(288.000 Sk)
50 €
(1.500 Sk)
500 €
(15.000 Sk)

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku