Osadenie ČOV

Pozrite si našu názornú video-animáciu osadenia domovej čistiarne odpadových vôd. Za pár minút pochopíte, aké je to jednoduché!

schémaČOV typu AT sa osádza do výkopu na základovú betónovú dosku hrúbky 15 cm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca 5cm nad terén. V prípade potreby a pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia, je nutné ČOV obetónovať do výšky určenej PD. ČOV je nutné pred samotným obsypaním resp. obetónovaním napustiť vodou až po hranu odtokového potrubia. Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko-dodacích podmienok.

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku