Domové čistiarne odpadových vôd typu AT 6 až AT 50 umožňujú veľmi moderný a ekonomicky výhodný spôsob likvidácie odpadových vôd. Čistiarne sú dodávané ako zvarené celoplastové (PP) nádrže so zabudovanou technologickou vostavbou. Pracujú na mechanicko-biologickom princípe. Čistiarne odpadových vôd typu AT sú vybavené najmodernejšou technológiou. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou, stálosťou, odolnosťou voči nepriaznivému prostrediu a dlhou životnosťou. Vyčistenú vodu je možné vypúšťať priamo do vodného toku, prípadne ju odviesť do vsakovacej studne, alebo použiť na závlahy okrasných porastov.

Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.

Technologické parametre

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV
Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 150 mg/l
BSK5 10 mg/l 40 mg/l
N-NH4 2 mg/l 20 mg/l
NL 10 mg/l 40 mg/l
Pcelk 3 mg/l 10 mg/l

Technické parametre

Tabuľka rozmerov: Kruhová nádrž AT 6 - 50
Typ Rozmery nádrže Prítok / Odtok
Priemer
[mm]
Výška
[mm]
Vprítok
[mm]
Vodtok
[mm]
DNpotrubia
[mm]
AT06 1400 1800* 1300 1150 125/125
AT08 1400 2200* 1700 1500 125/125
AT10 1750 2200* 1500 1250 125/125
AT12 1750 2200* 1700 1500 125/125
AT15 2050 2200* 1700 1500 150/150
AT20 2050 2700* 2200 2000 150/150
AT30 2300 3000* 2500 2300 150/150
AT40 2850 2700* 2200 2000 150/150
AT50 2950 3000* 2800 2600 150/150
* - výška reaktora vrátane nadstavca 500 mm od dna prítokového potrubia

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku