Technologická schéma ČOV AT

schéma
  Legenda:
 1. Prítok
 2. Kôš na zachytávanie hrubej nečistoty
 3. Recirkulácia neprevzdušňovanej zóny
 4. Neprevzdušňovaná zóna
 5. Aktivácia - biologická sekcia
 6. Prevzdušňovací element
 7. Separácia
 8. Čerpadlo vratného kalu - mamutka
 9. Dúchadlo
 10. Štvorcestný rozdeľovač vzduchu
 11. Akumulácia
 12. Odtok

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku