Výhody ČOV AT

Prečo sa rozhodnúť pre ČOV typu AT?

 • zákazník je pre našu spoločnosť prvoradý
  Uplatňujeme riadenie kvality v zmysle normy ISO 9001:2000, riadenie environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001:2000, zúčastňujeme sa na rôznych kurzoch, školeniach a seminároch, čo nám pomáha ponúkať Vám naše výrobky a služby na najvyššej úrovni a v najvyššej kvalite.
 • máme expedičné a servisné strediská na západnom, strednom aj východnom Slovensku a partnerov v celej Európe
 • naša technológia je využívaná v 17 štátoch sveta už niekoľko rokov
  Čistiarne AT čistia odpadovú vodu v Bielorusku, Kolumbii, Chorvátsku, Česku, Estónsku, Francúzsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku, Švédsku, Sýrii, Ukrajine a samozrejme aj na Slovensku
 • najvyššia kvalita prevedenia a tisícky spokojných zákazníkov na celom svete
  Doposiaľ osadené čistiarne AT spolu vyprodukujú zhruba 3 500 000 l vyčistenej vody denne.
 • doplnkové služby pre Váš komfort
  Naši manažéri, ale aj technický pracovníci pre Vašu spokojnosť urobia naozaj maximum, či už ste sa rozhodli pre samotnú čistiareň, alebo čistiareň vrátane ostatných doplnkov.

A ešte niekoľko predností čistiarní Aquatec

 • čistiarne sú certifikované v zmysle Európskej normy EN 12 566-3
  Konečne certifikácia, pri ktorej sa skúma aj účinnosť čistenia a nie len "statika či odolnosť voči nárazom .." ako tomu bolo donedávna. Čistiarne AT boli na účinnosť testované v Nemeckom Prüfinstitut für Abwassertechnik Aachen, ktorý je spomedzi inštitútov zaoberajúcich sa testovaním účinnosti ČOV jedným z najprestížnejších.
 • garantovaná najvyššia kvalita vyčistenej vody (dosahované BSK5 < 10 mg/l)
  Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám Slovenskej legislatívy. Garantované parametre vyčistenej vody sú odvodené od účinnosti čistenia dosiahnutej v teste.
 • vysoko účinná technológia VFL
  V čistiarňach AT je použitá vlastná, rokmi preverená a patentovaná technológia založená na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu doplnená o akumulačú zónu prne vyrovnanie nerovnomernosti nátoku odpadovej vody.
 • akumulácia nárazovo pritekajúcich vôd
  Technológia VFL v sebe zahŕňa aj jedinečné riešenie vyrovnania nerovnomerného nátoku odpadových vôd do ČOV pri vypustení väčšieho množstva vody (vaňa, práčka..), čím sa zabráni vyplavovaniu aktívneho kalu do recipientu a chod ČOV je stabilný.
 • tichý, bezzápachový chod
 • zaručená vodotesnosť a funkčnosť zariadenia
 • skvelá cena
  Obstarávacia cena čistiarne AT so zreteľom na jej užitočnú využiteľnosť je veľmi prijateľná nielen v porovnaní so žumpou, ale aj s inými čistiarňami.
 • doprava ČOV AT 6 a AT 8 nad 125 km úplne zdarma
 • nízke prevádzkové náklady
  Prevádzka čistiarne AT stojí len zhruba 35,00 € ročne, čo je spotreba elektrickej energie dúchadla. Avšak pre porovnanie, prevádzka žumpy stojí až desaťnásobok sumy, ktorá je potrebná na ročný chod čistiarne.
 • bezplatné uskladnenie
  Pokiaľ sa rozhodnete využiť niektorú z prebiehajúcich akcií, ale Vaše možnosti Vám nedovoľujú čistiareň odobrať a osadiť , radi Vám ju uskladníme v našich priestoroch až do doby, kedy ju budete môcť inštalovať.
 • veľmi jednoduchá montáž
  Na základe našich inštrukcíí dokáže čistiareň osadiť ktokoľvek, avšak osadenie je možné aj doobjednať.
 • pri výrobe používame prvotriedne materiály (polypropylén s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami)
 • hrúbka steny plášťa nádrže 8 mm, čím je dosiahnutá vyššia pevnosť výrobku
 • záruka až 10 rokov na vodotesnosť plášťa
  Kvalitou našej výroby sme si istí a dať Vám takúto záruku je nám cťou.
 • príjemný tvar i farba krytov
  Kryt je jedinou súčasťou čistiarne, ktorú je vidieť a preto musí byť nielen kvalitný, ale aj estetický.
 • automatizovaná prevádzka a údržba, servis je možné vykonávať aj telefonicky

ČOV | proces čistenia | technologické a technické parametre | technologická schéma | osadenie ČOV | doplnky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnosť investície | galéria | cenová ponuka

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku