LACNÉ plastové žumpy a nádrže na vodu

Dodanie už do 5 dní
3 druhy špeciálnych výstuh (strieškové, kruhové a stojkové)
Mimoriadna cenová akcia pre všetky veľkosti!!!
Poklop zdarma !!!
Komín do 45 cm od dna nátoku zdarma !!!
Doprava na miesto určenia po celom Slovensku zdarma !!!

Plastová nádrž typu S1-S12

nie je vhodná do oblastí s výskytom spodnej vody

Plastová nádrž typu S

Plastová samonosná nádrž je určená pre uskladňovanie odpadových vôd z domácnosti a ľahkého priemyslu alebo pre akumuláciu dažďovej vody a jej ďaľšiemu využitiu. Jedná sa o samonosnú nádrž, takže ju pri montáži nemusíte obbetónovať, čo znamená, že ušetríte čas aj financie. V prípade akumulácie odpadových vôd je potrebné počítať s pravidelným vývozom.

Na výrobu nádrží používame len vysoko kvalitné plasty, ktoré spolu s dôsledným dodržovaním technologických postupov pri výrobe, zaručujú odolnosť a dlhoročnú životnosť.

Uloženie plastovej žumpy S

Naše podzemné plastové nádrže sú vhodné ako žumpy a tiež sú použiteľné ako zberné nádrže k domovým čistiarňam odpadových vôd alebo ako zberné nádrže na dažďovú vodu.

Parametre jenotlivých typov plastových podzemných nádrží
TYP Priemer D Priemer D + 0,3 (m) Hĺb. uloženia Vd (m) Hĺb. nátoku Va (m) Hĺb. nátoku Vb (m) Hĺb. odtoku Vc (m) Max. objem (m3) Hmotnosť (kg)
S1 1,1 1,4 1,76 0,25 0,45 0,49 1,30 55
S2 1,4 1,7 1,76 0,25 0,45 0,49 2,10 70
S3 1,7 2,00 1,76 0,25 0,45 0,49 3,10 80
S4,7 2,05 2,35 1,76 0,25 0,45 0,49 4,90 120
S6 2,05 2,35 2,26 0,25 0,45 0,49 6,20 130
S7,5 2,6 2,9 1,76 0,25 0,45 0,49 7,90 160
S9 2,5 2,8 2,26 0,25 0,45 0,49 9,10 200
S10 2,6 2,9 2,26 0,25 0,45 0,49 10,20 210
S12 2,6 2,9 2,76 0,25 0,45 0,49 12,60 220
S15 2,6 2,9 3,0 0,25 0,45 0,49 15,40 300
 

Uloženie:

Uloženie na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu hrubého min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých hrán a výstupkov. Vrchná plocha podkladnej betónovej dosky musí byť umiestnená v príslušnej hĺbke pod povrchom terénu. – viď tabulka - . Nádrž sa osadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a vytvára sa betónová kotva pre ukotvenie nádrže v minimálnej výške 10 cm okolo celého obvodu. Po ztuhnutí betónu sa obsypáva štrkopieskom a výkopom zeminy. Táto nádrž nie je vhodná pre miesta s výskytom spodnej vody. V tomto prípade doporučujeme urobiť príslušné stavebné úpravy (drenáž), alebo zvoliť dvojplášťovú nádrž.

V prípade občasného – náhodného prejazdu vozidiel je potrebné nádrž obbetónovať a spraviť tzv. železobetónový preklad, ktorý bude presahovať rozmery výkopu minimálne 50 cm v celej ploche výkopu, aby sa rozložili tlaky zaťaženia do priestoru a nie na nádrž. Hrúbka betónu C20/C25 je minimálne 10cm prepojená kari rohožami s okami 10x10cm a priemer 8mm. Po ztuhnutí je možne dokončiť terénne úpravy.Plastová nádrž

line

Plastová nádrž typu NT2-NT12

Nádrž je vhodná aj do oblasti s výskytom spodnej vody.

Plastová nádrž typu NT6 - NT12

Plastová žumpa NT je vodotesná, ležatá nádrž vyrobená zvaráním polypropylénových dosiek. Nádrž tvorí ležatý valec s vydutými čelnými stenami. Vo vrchnej časti plášťa je nainštalovaný technický komín umožňujúci prístup do nádrže pre účely vyčerpania nádrže. Vstupný komín je štandartne ukončený uzamykateľným plastovým transportným poklopom 65 cm. Plastový poklop nie je určený ako pochôdzny alebo pojazdný. Plášť nádrže je vystužený kruhovými korózii vzdornými výstuhami, ktoré spoločne s konštrukciou plášťa zaisťujú potrebnú tuhosť celej konštrukcie. Nádrž je vhodná aj do oblasti s výskytom spodnej vody.

Na výrobu nádrží používame len vysoko kvalitné plasty, ktoré spolu s dôsledným dodržovaním technologických postupov pri výrobe, zaručujú odolnosť a dlhoročnú životnosť.

Uloženie nádrže Uloženie nádrže

Naše podzemné plastové nádrže sú vhodné ako žumpy a tiež sú použiteľné ako zberné nádrže k domovým čistiarňam odpadových vôd alebo ako zberné nádrže na dažďovú vodu.

Parametre jednotlivých typov plastových podzemných nádrží
TYP Dĺžka A (m) Dĺžka B (m) Hĺb. uloženia C (m) Hĺb. nátoku D (m) Hĺb. odtoku E (m) Priemer F (m) Šírka G (m) Max. objem (m3) Hmotnosť (kg)
NT 2 2,00 2,50 1,55 0,35 0,40 1,25 1,50 2,10 100
NT 3 3,00 3,50 1,55 0,35 0,40 1,25 1,50 3,10 110
NT 4 3,00 3,50 1,95 0,35 0,40 1,50 1,80 4,40 130
NT 6 3,50 4,00 2,05 0,35 0,40 1,60 1,90 6,60 180
NT 9 4,50 4,80 2,15 0,35 0,40 1,70 2,00 9,30 220
NT 10 4,50 4,80 2,15 0,35 0,40 1,80 2,10 10,50 250
NT 12 4,50 4,80 2,35 0,35 0,40 1,90 2,20 12,60 330
 

Uloženie:

Plastová ležatá nádrž NT 4 -12 VNH je určená k inštalácii pod úroveň terénu do pripraveného výkopu. Na dno sa vyhotový zhutnený štrkopieskový podsyp v hrúbke do 10 cm. Kotviacimi patkami dna nádrží ( nožičky), pozdĺžne prevlečieme armovací drát.

Po osadení na štrkopieskový podklad sa vykoná zabetónovanie ( betón C 20/ C 25 sa vyleje na celé dno nádrže do výšky kotviacich patiek, zároveň sa dopúšťa voda do nádrží. Obsyp nádrží priebieha pri súčasnom plnení nádrží vodou, tak aby voda bola vždy o 20 cm vyššie ako obsyp. Stropná časť nádrže nie je stavaná pre pojazd vozidiel a inej techniky, je určená len pre pochôdzne zaťaženie.

V prípade občasného – náhodného prejazdu vozidiel je potrebné nádrž obbetónovať a spraviť tzv. železobetónový preklad, ktorý bude presahovať rozmery výkopu minimálne 50 cm v celej ploche výkopu, aby sa rozložili tlaky zaťaženia do priestoru a nie na nádrž. Hrúbka betónu C20/C25 je minimálne 10cm prepojená kari rohožami s okami 10x10cm a priemer 8mm. Po ztuhnutí je možne dokončiť terénne úpravy.Plastová nádrž

 

Výhody lacných plastových nádrží od nás:

 • kvalitný, odolný a trvanlivý polypropylén doplnený o nerezové výstuhy!
 • ľahká manipulácia, aj bez použitia ťažkej techniky
 • 100% vodotesnosť
 • jednoduché osadenie nádrže, postačuje betónový základ
 • dlhá životnosť nádrže - minimálne 50 rokov
 • dlhoročné skúsenosti so spracovaním plastov
 • bezkonkurenčná cena v pomere s kvalitou a bez potreby obbetónovania
 • jednoduchá a rýchla inštalácia a nízka hmotnosť


 •  

  © 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
  Žiadajte cenovú ponuku