Prečerpávacie stanice

Automatické čerpacie stanice - Tlaková kanalizáciaPrečerpávacie stanice ACS-3

Čerpacia stanica je vodotesnou nádržou s vybavením určená pre prečerpávanie vôd(napr. splaškových).

Čerpacia stanica je zariadenie zaisťujúce prečerpávanie odpadových vôd. Jej použitie je nutné pri objektoch, ktorých splašková kanalizácia je vyvedená pod úrovňou verejnej kanalizačnej siete a nie je možné sa na ňu napojiť klasickým gravitačným spôsobom. Veľkosť nádrže čerpacej stanice a jej technologické vybavenie je závislé od povahy objektu, jeho vzdialenosťou od verejnej kanalizácie, výškového rozdielu kanalizácie a hodnote prietoku. Pre RD obyčajne postačuje štandardná varianta s jedným čerpadlom, prípadne s jedným záložným. Pri verejných a komerčných objektoch je nutné zvoliť čerpadlá s vyšším stupňom výbavy (min. 2 čerpadlá, samostatný napájací zdroj, plavákový systém atď.), tak aby sa zabránilo zaplaveniu kanalizácie v prípade poruchy.

Pri potrebe vyššieho komínku nás kontaktujte!

Výška nádrže je individuálna pre každú realizáciu v závislosti od hĺbky vtokovej kanalizácie pod úrovňou terénu. Technologické vybavenie je závislé na zvolenom type.
Štandardný variant obsahuje 1 ks ponorného kalového čerpadla s nožmi, výtlačné potrubie a prepojovaciu elektrokrabicu.
V nadštandardnom variante sú 2 ks ponorného kalového čerpadla s nožmi. Súčasťou je aj elektrorozvádzač a havarijný plavákový systém.
Zvary plastovej nádrže sú 100 % pevné a tesné (osvedčenie o skúške vodotesnosti podľa ČSN750905, ktorá sa vykonáva po zhotovení nádrže).

Odberné systémy (tlakovej kanalizácie) dodávame v najvyššej kvalite. Používame vysoko kvalitné čerpadlá preverené a priamo určené na podobné účely. Výhodou týchto čerpadiel je okrem dlhej životnosti aj servis a náhradné diely v obchodnej sieti po celej SR. Čerpadlá používané na tlakovej kanalizácii vydržia aj niekoľko desiatok rokov, preto sa neoplatí šetriť. Na želanie vám osadíme žumpu aj vašim čerpadlom. Plavákové spínače, ventily a klapky, ovládacia automatika a pod. spolu s čerpadlom zaisťujú bezpečnú a bezobslužnú prevádzku.Uloženie

Aktuálne Vám ponúkame bezplatnú dopravu čerpacej stanice. Pre cenu a ďalšie podrobnosti nás prosím kontaktujte.

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu o hrúbke min. 100 mm. Beton musí byť vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Nádrž sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa robí betónová kotva pre ukotvenie nádrže okolo celého 10 cm obvodu. Okolo spodnej hrany nádrže (pri betónovej doske) musí byť drenážná rúra, ktorá musí byť stiahnutá preč od nádrže, napríklad do kanalizácie, alebo vsakovacích boxov. Následne sa obsypáva stierko pieskom a zároveň napúšťa (voda by mala byť o 30cm vyššie ako piesok). Ukážka usadenia je na obrázku :

Uloženie prečerpávacej staniceParametre jenotlivých typov prečerpávacích staníc
TYP Priemer D (mm) Hĺb. komína Va(mm) Hĺb. nátoku Vb (mm) Hĺb. odtoku Vc (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť
ACS-0 950 250 Min. 750 600 1 400 90
ACS-1 1 100 250 Min. 750 1 000 1 900 110
ACS-2 1 100 250 Min. 750 1 000 1 900 110
ACS-3 1 100 250 Min. 750 1 000 1 900 120

Prečerpávacie stanice - podrobnosti čerpadla

Parametre jenotlivých typov prečerpávacích staníc
Čerpacia stanica Typ čerpadla Dopravná výška (m) Výkon (l/m)
ACS-0 230V / 800W 9 250
ACS-1 230V / 900W 10 300
ACS-2 230V / 1600W 18 466
ACS-3 400V / 1100W 100 45


Prečerpávacie stanice ACS-1, ACS-2

Súčasťou dodávky ACS 0:

- čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
- plastový poklop
- 1x čerpadlo
- 1x spätná klapka s guľou
- 1x vtok na želanie
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod

Súčasťou dodávky ACS 1, 2 je:

- čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
- plastový poklop
- 1x čerpadlo
- 1x havarijný plavák
- 1x spätná klapka s guľou
- 1x havarijná svetelná signalizácia + zvuková signalizácia preplnenia nádržky (možnosť vypnutia zvukovej signalizácie)
- 1x havarijný prípojný ventil
- 1x vtok na želanie
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod

Prečerpávacie stanice ACS-3

Súčasťou dodávky ACS 3 je:

- čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
- plastový poklop
- 1x čerpadlo
- 1x havarijný plavák
- 1x spätná klapka s guľou
- 1x Ovládací modul:
    * automatické riadenie čerpadla
    * hlásenie poruchy pri dosiahnutí max. hladiny
    * hlásenie poruchy v prípade výpadku motorového spúšťača
    * manuálne ovládanie pre odskúšanie čerpadla
    * zvuková húkačka havárie
- 1x havarijný prípojný ventil
- 1x vtok na želanie
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návodline

Tlaková kanalizácia (čerpacie stanice) do spodnej vody

Účel použitia čerpacej stanice

Tieto čerpacie stanice (tlaková kanalizácia) sú vhodné aj do miest s výskytom spodnej vody. Ich použitie je nutné u objektov, ktorých splašková kanalizácia je vyvedená pod úrovňou verejnej kanalizačnej siete a nemožno sa na ňu napojiť klasickým gravitačným spôsobom. Veľkosť nádrže čerpacej stanice a jej technologické vybavenie je závislé na charaktere objektu, jeho vzdialenosti od verejnej kanalizácie, výškovom rozdiele kanalizácií a hodnote prietoku. Pre RD je zvyčajne dostačujúci štandardný variant s jedným čerpadlom, popr. s jedným záložným čerpadlom. Pri verejných a komerčných objektoch je nutné zvoliť sústavu s vyšším stupňom výbavy (min. 2 čerpadlá, samostatný napájací zdroj, plavákový systém atď.). Zabráni sa tým zaplaveniu kanalizácie v prípade poruchy.

Uloženie

Na dno jamy sa vysype a zarovná štrkopiesok, následne sa vloži tlaková kanalizácia. Potom sa obsypáva pieskom a zároveň napúšťa (voda by mala byť o 30cm vyššie ako piesok). Na strop sa použije betónová doska s hrúbkou aspoň 10cm. Ukážka usadenia je na obrázku:

Uloženie prečerpávacej staniceParametre jenotlivých typov prečerpávacích staníc
TYP Priemer D (mm) Hĺb. komína Va(mm) Hĺb. nátoku Vb (mm) Hĺb. odtoku Vc (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť
ACS-Z-1 1 100 400 Min. 700 1 100 1 900 210
ACS-Z-2 1 100 400 Min. 700 1 100 1 900 210
ACS-Z-3 1 100 400 Min. 700 1 100 1 900 210

Prečerpávacie stanice - podrobnosti čerpadla

Parametre jenotlivých typov prečerpávacích staníc
Čerpacia stanica Typ čerpadla Dopravná výška (m) Výkon (l/m)
ACS-1 230V / 900W 10 300
ACS-2 230V / 1600W 18 466
ACS-3 400V / 1100W 100 45

Súčasťou dodávky ACS-Z 1, ACS-Z 2:
- čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
- plastový poklop
- 1x čerpadlo
- 1x havarijný plavák
- 1x spätná klapka s guľou
- 1x havarijná svetelná signalizácia + zvuková signalizácia preplnenia nádržky (možnosť vypnutia zvukovej signalizácie)
- 1x havarijný prípojný ventil
- 1x vtok na želanie
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod

Súčasťou dodávky ACS-Z 3 je:
- čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
- plastový poklop
- 1x čerpadlo
- 1x havarijný plavák
- 1x spätná klapka s guľou
- 1x Ovládací modul:
    * automatické riadenie čerpadla
    * hlásenie poruchy pri dosiahnutí max. hladiny
    * hlásenie poruchy v prípade výpadku motorového spúšťača
    * manuálne ovládanie pre odskúšanie čerpadla
    * zvuková húkačka havárie
- 1x havarijný prípojný ventil
- 1x vtok na želanie
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod
[ HORE ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku