Filtračné šachty

Cena pitnej vody z vodovodu stále rastie. Využitie dažďovej vody na záhrade Vám môže priniesť značné úspory.

Úžitková voda sa dá využiť najmä pre zavlažovanie záhrad, trávnikov a športovísk. Dažďová voda má pre niektoré využitie lepšie fyzikálne a chemické vlastnosti ako pitná.

Filtračné šachty pred nádrž - pre už usadené nádrže ponúkame filter, ktorý zamedzí vstupu nečistôt do žumpy.

Filtračnú šachtu je prakticky možné umiestniť pred akúkoľvek žumpu. Z našej ponuky to môžu byť nádrže samonosné, nesamonosné a dvojplášťové.

Filtračné šachty sú tvorené doskami 5 - 10 mm. Nádrž je dodávaná vrátane poklopu. Je potrebné počítať s tým, že dodávaný poklop a veko záchytky spĺňajú len požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Ak potrebujete poklop na určité zaťaženie je potrebné túto požiadavku uviesť samostatne. Šachty vyrábame z polypropylénu (PP) hrúbky 5, 8 a 10 mm, ktorý je vyhovujúcim materiálom pre stavbu týchto zariadení. Vlastnosti dosiek z PP sú húževnatosť, tvarová stálosť, zvariteľnosť.

Využitie

Naše filtračné šachty pred nádrž sú riešením pre miesta, kde už je usadená nádrž, a tak prerobenie nádrže na dažďovú vodu by bolo zbytočne nákladné. Teda jednoduchým usadením pred nádrž a následným napojením na vtok prerobíte obyčajnú žumpu na žumpu, ktorá slúži na dažďovú vodu a filtračná šachta bude zachytávať všetky nečistoty.

Výhody filtračnej šachty

  • nízka hmotnosť
  • dlhá životnosť
  • vysoká chemická a tlaková odolnosť
  • jednoduchá montáž šachty
  • možnosť prepojenia viacerých nádrží
  • 100% tesnosť

Uloženie prečerpávacej stanice

Súčasťou filtračné šachty je:

  • Plastová filtračná šachta
  • Kôš - slúži na zachytávanie nečistôt, ktoré by inak vtekali z odkvapu do žumpy.
  • Vtokové a prepadové hrdlo[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku