Vsakovacie nádrže

Vsakovacie nádrže

Do kanalizácií sa dažďová voda väčšinou vypúšťať nesmie, pretože riedi ostatné splašky a tým sa sťažuje jej filtrácia v čistiarňach. Väčšina miest a obcí dažďovú kanalizáciu nemajú, preto vám ponúkame alternatívne riešenie.
Vsakovacia nádrž funguje rovnako ako vsakovacie boxy, ale za tretinovú cenu.

Pod vsakovaciu nádrž je potrebné urobiť 15 cm betónové podložie. Do vsakovacej nádrže sa nasype 70cm kamienkov frakcie 50. Do výšky 70 cm sa do výkopu dá geotextília a nasypú sa kamienky, rovnako ako je na obrázku nižšie.

Uloženie vsakovacej nádrže:

  • 1. Pod vsakovaciu žumpu sa urobí rovné betónové podlažie vystužené kari sieťou.
  • 2. Na betón sa vloží nádrž. (Pri nádrži sa odporúča zabetónovať aj 10 cm spodného okraja, aby nedošlo k posunu nádrže)
  • 3. Po krajoch výkopu sa do výšky 70cm vloží geotextília.
  • 4. Do nádrže sa budú vsypávať kamienky frakcie 50 cm a zároveň sa bude kamienkami obsypávať aj samotná nádrž - do výšky 70 cm.
  • 5. Zvyšok nádrže sa obsype pieskom.
Vsakovacie nádrže

Parametre jenotlivých typov plastových podzemných nádrží
TYP Objen (m3) Priemer D (mm) Hĺb. komína Va (mm) Hĺb. nátoku Vb (mm) Hĺb. odtoku Vc (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť (kg)
VJ-2 2 1400 250 445 495 1762 70
VJ-3 3 1700 250 445 495 1762 80
VJ-4.7 4.7 2050 250 445 495 1762 120
VJ-6 6 2050 250 445 495 2262 130
VJ-9 9 2500 250 445 495 2262 200

Súčasťou dodávky je:

  • vsakovacia nádrž
  • poklop
  • 1 x vtok
  • návod[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku