Automatický čerpací systém dažďovej vody

Iba u nás máte možnosť si nechať do nádrže zabudovať vybavenie na dažďovú vodu. Systém je plne automatizovaný. Pri poklese tlaku v hadici sa automaticky zapne čerpadlo. Používame iba profesionálne čerpadlá, ktoré majú v sebe zabudovaný tlakový spínač (hydrokontrola), ďalej obsahujú spätnú klapku a ochranu proti behu na sucho. Vďaka týmto technológiam sa nikdy nebude voda vracať späť do nádrže a čerpadlo sa nemôže spáliť vďaka behu na sucho.
Inštalácia je taktiež veľmi jednoduchá stačí pripojiť 220V a hadicu a systém je možné ihneď používať.


Vsakovacie boxy

Súčasťou vybavenia nádrže na dažďovú vodu s čerpadlom:

  • Profesionálne čerpadlo s výtlakom do 48 metrov. Čerpadlo osbahuje prietokový spínač (hydrokontrola). Ďalej spätnú klapku a ochranu proti behu na sucho.
  • Kôš - slúži pre zachytávanie nečistôt, ktoré by inak vtekali z odkvapu do žumpy.
  • Výtlak z nádrže - priemer výtlaku je 32mm.
  • Vtokové a prepadové hrdlo - priemer vtoku a prepadu je robený na želanie.
Technické parametre
Príkon V / Hz Max. čerpací výkon Max. dopravná výška
1100W 230 / 50 5800 l/h 48 m

Kde sa využíva nádrž na dažďovú vodu.

Úžitková voda sa dá využiť najmä pre zavlažovanie záhrad, trávnikov a športovísk. Dažďová voda má pre niektoré využitie lepšie fyzikálne a chemické vlastnosti ako pitná voda.

Ako systém funguje:

Do nádrže nateká voda cez vtokové hrdlo. Z vtokového hrdla voda spádom padá do zachytávača nečistôt. Tento zachytávač je umiestnený hneď pod komínom a stačí ho občas jednoducho vytiahnuť a vysypať. Voda z nádrže sa odčerpáva čerpadlom, ktoré je umiestnené na dne nádrže. V čerpadle je spätná klapka, ktorá prepúšťa vodu len jedným smerom, teda voda sa nemôže vracať späť do nádrže aj keď čerpadlo odpojíte od elektrického vedenia. Čerpadlo obsahuje prietokový spínač, ktorý pri poklese tlaku zopne čerpadlo, aby tlak vyrovnal. Teda nikdy nemusíte zapínať čerpadlo, čerpadlo sa automaticky zopne, keď začnete odpúšťať vodu. Poslednou časťou čerpadla je ochrana proti behu na sucho, ktorá zabraňuje tomu, aby čerpadlo išlo na sucho. V nádrži sa tiež nachádza prepadový odtok, ktorý odpúšťa vodu, keď je nádrž plná, aby nedochádzalo k jej preplneniu. Prepadový odtok môžete zviesť napríklad do nášho vsakovacieho systému, alebo do kanalizácie.

Ako systém zapojiť:

V komíne nádrže je pripravený prestup pre kábel, ktorý sa následne pripojí do plastovej krabice, kde je vyvedená potrebná kabeláž. Pomocou potrubia spojíte odkvap so vstupným hrdlom. Ďalej prepadový odtok odvediete do vsakovacieho systému, alebo kanalizácie. Poslednou časťou je výtlak, ktorý odvediete všade tam, kde budete chcieť používať úžitkovú vodu.

Prečo voliť naše vystrojenie nádrže na dažďovú vodu

Naše riešenie nepotrebuje zapínanie čerpadla - o všetko sa stará prietokový spínač, ktorý zapne čerpadlo pri poklese tlaku. Nádrž s vybavením na dažďovú vodu je riešením, ako dažďovú vodu uskladniť a následne využiť. Najmä v oblastiach, kde nie je možnosť spádom dažďovú vodu odvádzať, teda napríklad v obciach kde sú splaškové vody odvádzané systémom tlakovej kanalizácie (do ktorej odvádzanie vody z odkvapov nie je dovolené a navyše by kládlo vyššie nároky na odčerpávanie). Tento problém môžete vyriešiť použitím našej nádrže na úžitkovú vodu z ktorej následne môžete napríklad zavlažovať záhradu, alebo splachovať toaletu.

Do akých nádrží inštalujeme vystrojenie?

Vybavenie inštalujeme do všetkých nádrží - do samonosných, nesamonosných a dvojplášťových.
[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku