Spracovanie dažďovej vody

Do kanalizácií sa dažďová voda väčšinou vypúšťať nesmie, pretože riedi ostatné splašky a tým je sťažená jej filtráciu v čistiarňach. Väčšina miest a obcí dažďovú kanalizáciu postrádajú, preto vám ponúkame alternatívne riešenie.

Ponúkame Vám:

Spracovanie dažďovej vody Spracovanie dažďovej vody Spracovanie dažďovej vody
 

Systém pre využitie úžitkovej vody

Priemerná spotreba pitnej vody na osobu je cez 110 litrov denne, ale na približne polovicu činností stačí voda úžitková (dažďová). Medzi hlavné činnosti, kde môžete dažďovú vodu využiť patrí polievanie záhrady, pranie bielizne, wc, upratovanie a mnoho ďalších.

Nie je veľa činností, kde je potrebná najkvalitnejšie voda. Tam, kde s vodou prichádzame osobne do styku ako napríklad varenie, pitie, umývanie riadu a telesná hygiena je potrebná voda pitná. Ale na činnosti ako pranie, splachovanie na wc, polievanie záhrady a umývanie riadu možno použiť vodu úžitkovú.

Popis činnosti našich zariadení pre využitie úžitkovej vody

Dažďová voda, ktorá steká odkvapom sa privádza potrubím do zemnej filtračnej šachty. Cez filtračné sito filtra prepadá čistá voda, ktorá je následne ešte filtrovaná cez geotextíliu (pre odstránenie najdrobnejších nečistôt) potom sa voda privádza potrubím do nátokového hrdla nádrže. Pri plnej nádrži voda odteká pomocou prepadového hrdla do kanalizácie, alebo do vsakovacieho systému. Odber vody z nádrže sacím potrubím je zaistený sacou súpravou, ktorá odoberá iba čistú vodu pod hornou hladinou v nádrži. Čerpacie zariadenia (ručné, alebo automatické) - vodáreň je súčasťou automatickej doplňovacej jednotky s riadiacou jednotkou, ktorá v prípade nedostatku dažďovej vody v nádrži prepne pomocou hladinového spínača odoberanie vody z vodovodného systému. Z automatickej doplňovacej jednotky je voda potrubím výtlaku dopravovaná k využitiu.

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku