Valcové samonosné vodomerné šachty

Vodomerná šachta sa používa na osadenie vodomeru. Všetky zvary na šachte sú tesné. Do vodomernej šachty Vám podľa požadovaného priemeru prívodného potrubia dáme hrdlo, ktorým privediete potrubie do šachty. Na želanie môžeme šachtu vybaviť potrebným vodomerom.

Vodomerné šachty

Výhody valcovej samonosnej vodomernej šachty

  • 100 % vodotesnosť aj u prívodného potrubia.
  • Nie je potreba celú vodomernú šachtu obetónovať.
  • Dlhá životnosť.
  • Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá manipulácia pri transporte.
  • Veľmi jednoduchá inštalácia vodomernej šachty.
  • Ľahké usadenie do výkopu.
  • Minimálne obstarávacie náklady.

Technické informácie o šachte

Vodomerná šachta má valcový tvar. Je navrhnutá samonosná konštrukcia u ktorej nie je potreba obetónovania plastu. Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6-8 milimetrov. Veko šachty je možné doplniť zámkom. Komín má výšku 200 mm. Poklop spĺňa iba požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pre záujemcov je možné objednať pochôdzny poklop.

Osadenie vodomernej šachty

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný bez ostrých výstupkov. Vodomerná šachta sa usadí na základovú dosku. Zároveň sa vykonáva betónová kostra pre ukotvenie nádrže 10 cm okolo celého obvodu. Po stuhnutí betónu sa obsypáva štrkopieskomVodomerné šachty


Parametre jenotlivých typov vodomerných šácht
Názov Typ Priemer D (mm) Hĺb. komína VA (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť
VS-S-1 šachta do vrtov 950 200 1200 40
VS-S-2 vodomerná šachta 1200 200 1400 55
VS-S-3 vodomerná šachta 1200 200 1700 60

 
[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku