Hranaté samonosné vodomerné šachty

Vodomerná šachta sa používa na osadenie vodomeru. Všetky zvary na šachte sú tesné. Do vodomernej šachty Vám podľa požadovaného priemeru prívodného potrubia dáme hrdlo, ktorým privediete potrubie do šachty. Na želanie môžeme šachtu vybaviť potrebným vodomerom.

Vodomerné šachty

Výhody hranatej samonosnej vodomernej šachty

  • 100 % vodotesnosť aj u prívodného potrubia.
  • Nie je potreba celú vodomernú šachtu obetónovať.
  • Dlhá životnosť.
  • Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá manipulácia pri transporte.
  • Veľmi jednoduchá inštalácia vodomernej šachty.
  • Ľahké usadenie do výkopu.
  • Minimálne obstarávacie náklady.

Technické informácie o šachte

Vodomerná šachta má hranatý tvar. Je navrhnutá samonosná konštrukcia u ktorej nie je potreba obetónovania plastu. Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6-8 milimetrov. Veko šachty je možné doplniť zámkom. Komín má výšku 200 mm. Poklop spĺňa iba požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pre záujemcov je možné objednať pochôdzny poklop.

Osadenie vodomernej šachty

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný bez ostrých výstupkov. Vodomerná šachta sa usadí na základovú dosku. Zároveň sa vykonáva betónová kostra pre ukotvenie nádrže 10 cm okolo celého obvodu. Po stuhnutí betónu sa obsypáva štrkopieskomVodomerné šachty


Parametre jenotlivých typov vodomerných šácht
Názov Šírka Š(mm) Výška komína VA (mm) Výška VD (mm) Hĺbka H (mm) Hmotnosť
VSH-S-0 1000 150 1150 1000 60
VSH-S-1 1350 300 1800 1050 80

 
[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku