Hranaté nesamonosné vodomerné šachty

Vodomerná šachta slúži pre osadenie vodomeru k domovej prípojke tak, aby bola ľahko prístupná. Nesamonosnú variantu je potrebné celú obetónovať. Všetky zvary na šachte sú tesné. Do vodomernej šachty Vám podľa požadovaného priemeru prívodného potrubia dáme hrdlo, ktorým privediete potrubie do šachty. Na želanie môžeme šachtu vybaviť potrebným vodomerom.

Vodomerné šachty

Výhody valcovej nesamonosnej vodomernej šachty

  • Vodotesnosť
  • Dlhá životnosť.
  • Jednoduchá manipulácia pri transporte.
  • Veľmi jednoduchá inštalácia vodomernej šachty.
  • Ľahké usadenie do výkopu.
  • Minimálne obstarávacie náklady.

Technické informácie o šachte

Vodomerná šachta má hranatý tvar a je navrhnutá s nesamonosnou konštrukciou, ktorú je potrebné obetónovať. Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 5-8 milimetre. Veko vodomernej šachty je možné doplniť zámkom. Komín má výšku 300 mm. Poklop spĺňa iba požiadavky na celistvosť, nie je dimenzovaný na žiadne zaťaženie! Pre záujemcov je možné objednať pochôdzny poklop.

Osadenie vodomernej šachty

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný bez ostrých výstupkov. Vodomerná šachta sa usadí na základovú dosku. Zároveň sa vykonáva obetónovanie celej šachty vrátane komína.Vodomerné šachty


Parametre jenotlivých typov vodomerných šácht
Názov Šírka Š(mm) Výška komína VA (mm) Výška VD (mm) Hĺbka H (mm) Hmotnosť
VSH-N-1 1350 300 1800 1050 65

 
[ SPÄŤ ]

 

© 2006, EBAMA, webdesign by IDEA            ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Žiadajte cenovú ponuku