Žumpy a nádrže na vodu - EBAMA

Kvalitné plastové žumpy, nádrže na dažďovú a pitnú vodu, požiarne nádrže na vodu

MIMORIADNA AKCIA

na všetky druhy  bazénov

   skimer a trysky už namontované   

    ZDARMA    

ZDARMA

DOPRAVA + POKLOP + KOMÍN 25 cm 

bezplatné uskladnenie až na 6 mesiacov

všetky žumpy a nádrže na vodu majú certifikáty a atesty vodotesnosti  !!!

Nádrž S1-S15

farba biela káva

Ideálna na pozemok bez vysokej spodnej vody

Dodanie už do 7-12 dní

Samonosné prevedenie má 3 druhy špeciálnych výstuh (strieškové, kruhové a stojkové) pre modely S3 – S15

Nádrž Max. objem
m3
Bežná cena
s DPH
Mimoriadna AKCIA
Nádrž samonosná na obsyp pieskom
Cena s DPH
Bežná cena
s DPH
Mimoriadna AKCIA
Nádrž nesamonosná na obbetónovanaie
Cena s DPH
S1 1,3 499,- 411,- 449,- S1 KOB          407,-
S2 2,1 779,- 559,- 609,- S2 KOB          539,-
S3 3,1 899,- 779,- 729,- S3 KOB          679,-
S4,7 4,9 1099,- 895,- 899,- S4 KOB         789,-
S6 6,2 1 299,- 999,- 999,- S6 KOB          899,-
S7,5 7,9 1 499,- 1210,- 1 249,- S7 KOB         1079,-
S9 9,1 1 659,- 1359,- 1 449,- S9 KOB         1249,-
S10 10,2 1 699,- 1440,- 1 499,- S10 KOB        1299,-
S12 12,6 1 899,- 1559,- 1 699,- S12 KOB       1449,-
S15 15,4 2 799, 1970,- 2 309,- S15 KOB        1769,-

Nádrže vhodné aj do oblasti s vysokou spodnou vodou

Nádrž JVS D1 - D15

Dodanie už do 10-20 dní

Nádrž dvojplášťová na zaliatie betónom – pojazdná autom

Dvojitý plášť a dvojité dno – armovacia sieť

Nádrž Max. objem
m3
Cena nádrže
€ s DPH
AKCIA samonosná
Cena s DPH
na obsyp pieskom
JVS D 1
1,1 899,- 750,-
JVD D 2
2,1 1 198,-   889,-
JVS D 3
3,1 1 399,-   1 089,-
JVS D 4,7
4,7 1 586,- 1 359,-
JVS D 6
6,1 1 944,- 1 759,-
JVS D 7,5
7,8 2 340,- 1 983,-
JVS D 9
9,1 2 449,-   2 249,-
JVS D 12
12,4 3 389,-   2 629,-

Nádrž JL3,4 - JL 11,1

Dodanie do 20 dní

Hrubostenná celoplastová nádrž

Nádrž Max. objem
m3
Cena nádrže
€ s DPH
AKCIA samonosná
Cena s DPH
na obsyp pieskom
JL3,4 3,4 1 399,- 1186-
JL5,5 5,55 1 999,- 1778,-
JL8,9 9,00 2 599,- 2371,-
JL11,1 11,10 2 999,- 2629,-

Technické parametre

Nádrž Priemer D(m) Hl.uloženie(m) Výška komína(m) Hmotnosť(kg)
S 1 1,1 1,75 0,25 55
S 2 1,4 1,75 0,25 70
S 3 1,7 1,75 0,25 80
S 4,7 2,05 1,75 0,25 120
S 6 2,05 2,25 0,25 130
S 7,5 2,6 1,75 0,25 160
S 9 2,5 2,25 0,25 200
S 10 2,6 2,25 0,25 210
S 12 2,6 2,75 0,25 220
S 15 2,6 3,10 0,25 300
TYP Priemer D(m) Hl.uloženie(m) Hl.nátoku D dno rúry(m) Hl.odtoku E dno rúry (m) Výška komína(m) Hmotnosť(kg)
JVS D 1 1,4 2,055 0,61 0,66 0,25 70
JVS D 2 1,7 2,055 0,61 0,66 0,25 85
JVS D 3 2,0 2,055 0,61 0,66 0,25 110
JVS D 4,7 2,35 2,055 0,61 0,66 0,25 135
JVS D 6 2,35 2,555 0,61 0,66 0,25 150
JVS D 7,5 2,9 2,055 0,61 0,66 0,25 150
JVS D 9 2,8 2,555 0,61 0,66 0,25 230
JVS D 12 2,9 3,055 0,61 0,66 0,25 270
TYP Dĺžka A(m) Dĺžka výkopu(m) Hl.uloženia(m) Hl.nátoku(m) Hl.odtoku(m) Priemer nádrže(m) Šírka nádrže(m) Hmotnosť(kg)
JL 3,4 2,1 2,5 1,85 0,45 0,5 1,50 1,80 200
JL 5,5 2,1 2,5 2,23 0,45 0,5 1,90 2,20 300
JL 8,9 3,3 3,6 2,23 0,45 0,5 1,90 2,20 400
JL 11,1 4,0 4,5 2,23 0,45 0,5 1,90 2,20 500

 

nadrze-jl-01

Uloženie

Po osadení nádrže typu S na štrkopieskový podklad vykoná betonáž armovaného podkladného betónu hrubého min. 100 mm, (pre nádrž typu JL sa vykoná  zabetónovanie ( betón  C 20/ C 25 sa vyleje na celé dno nádrže do výšky kotviacich patiek, zároveň sa dopúšťa voda do nádrží). Obsyp nádrží priebieha pri súčasnom plnení nádrží vodou, tak aby voda bola vždy o 20 cm vyššie ako obsyp. Stropná časť nádrží nie je stavaná pre pojazd vozidiel a inej techniky,  je určená len pre pochôdzne zaťaženie v zelenom páse.

V prípade občasného – náhodného prejazdu vozidiel je potrebné nádrž obbetónovať a spraviť tzv. železobetónový preklad,  ktorý bude  presahovať rozmery výkopu minimálne 50 cm v celej ploche výkopu, aby sa rozložili tlaky zaťaženia do priestoru a nie na nádrž.  Hrúbka betónu C20/C25 je minimálne 10cm prepojená kari rohožami s okami 10x10cm a priemer 8mm. Po ztuhnutí je možne dokončiť terénne úpravy.

Po osadení nádrže typu JVS D na štrkopieskový podklad vykoná betonáž armovaného podkladného betónu hrubého min. 100 mm,  sa vykoná  zabetónovanie ( betón  C 20/ C 25 sa vleje do medziplášťa nádrže betón, zároveň sa dopúšťa voda do nádrže, aby sa vyrovnali tlaky vlievaného betónu). Obbetónovanie  nádrže  priebieha pri súčasnom plnení nádrže vodou, tak aby voda bola vždy o 20 cm vyššie ako vlievaný betón.