Spracovanie dažďovej vody, poklopy - EBAMA

Spracovanie dažďovej vody, poklopy

Do kanalizácií sa dažďová voda väčšinou vypúšťať nesmie, pretože riedi ostatné splašky a tým je sťažená jej filtráciu v čistiarňach. Väčšina miest a obcí dažďovú kanalizáciu postrádajú, preto vám ponúkame alternatívne riešenie.

Systém pre využitie úžitkovej vody

Priemerná spotreba pitnej vody na osobu je cez 110 litrov denne, ale na približne polovicu činností stačí voda úžitková (dažďová). Medzi hlavné činnosti, kde môžete dažďovú vodu využiť patrí polievanie záhrady, pranie bielizne, WC, upratovanie a mnoho ďalších.

Nie je veľa činností, kde je potrebná najkvalitnejšia voda. Tam, kde s vodou prichádzame osobne do styku ako napríklad varenie, pitie, umývanie riadu a telesná hygiena je potrebná voda pitná. Ale na činnosti ako pranie, splachovanie na WC, polievanie záhrady a umývanie riadu možno použiť vodu úžitkovú ( dažďovú).

MIMORIADNA AKCIA

na všetky druhy  bazénov

   skimer a trysky už namontované   

    ZDARMA    

ZDARMA

DOPRAVA + POKLOP + VSTUPNÝ KOMÍN 25cm + NÁTOK NA MIERU

Automatický čerpací systém dažďovej vody

Systém je plne automatizovaný. Pri poklese tlaku v hadici sa automaticky zapne čerpadlo. Používame iba profesionálne čerpadlá, ktoré majú v sebe zabudovaný tlakový spínač (hydrokontrola), ďalej obsahujú spätnú klapku a ochranu proti behu na sucho. Vďaka týmto technológiam sa nikdy nebude voda vracať späť do nádrže a čerpadlo sa nemôže spáliť vďaka behu na sucho.  Inštalácia je taktiež veľmi jednoduchá stačí pripojiť 220V a hadicu a systém je možné ihneď používať.

Súčasťou vybavenia nádrže na dažďovú vodu s čerpadlom:

 • Profesionálne čerpadlo s výtlakom do 20 alebo 48 metrov. Čerpadlo osbahuje prietokový spínač (hydrokontrola). Ďalej spätnú klapku a ochranu proti behu na sucho.
 • Kôš – slúži pre zachytávanie nečistôt, ktoré by inak vtekali z odkvapu do žumpy.
 • Výtlak z nádrže – priemer výtlaku je  32 mm
 • Vtokové a prepadové hrdlo – priemer vtoku a prepadu je vyrobený na želanie.
 • Typ čerpadla sa  líši aktuálnou dodávkou do výroby. (výkon  a  výtlak zodpovedá parametrom uvádzaných v ponuke)
Čerpací systém Typ čerpadla Dopravná výška (m) a max.tlak (bar) Výkon (l/h) Cena
s DPH
VOD 3 230V / 500W Gardena 20m                 2 3 960 429,-
VOD 2 230V / 1100W Diverton 48m                 2 5 800 590,-

Kde sa využíva nádrž na dažďovú vodu.

Úžitková voda sa dá využiť najmä pre zavlažovanie záhrad, trávnikov a športovísk, splachovanie WC a aj ako voda do pračiek  na pranie . Dažďová voda má pre niektoré využitie lepšie fyzikálne a chemické vlastnosti ako pitná voda.

Ako systém funguje:

Do nádrže nateká voda cez vtokové hrdlo. Z vtokového hrdla voda spádom padá do zachytávača nečistôt. Tento zachytávač je umiestnený hneď pod komínom a stačí ho občas jednoducho vytiahnuť a vysypať. Voda z nádrže sa odčerpáva čerpadlom, ktoré je umiestnené na dne nádrže.

V čerpadle je spätná klapka, ktorá prepúšťa vodu len jedným smerom, teda voda sa nemôže vracať späť do nádrže aj keď čerpadlo odpojíte od elektrického vedenia.

Čerpadlo obsahuje prietokový spínač, ktorý pri poklese tlaku zopne čerpadlo, aby tlak vyrovnal. Teda nikdy nemusíte zapínať čerpadlo, čerpadlo sa automaticky zopne, keď začnete odpúšťať vodu.

Poslednou časťou čerpadla je ochrana proti behu na sucho, ktorá zabraňuje tomu, aby čerpadlo išlo na sucho. V nádrži sa tiež nachádza prepadový odtok, ktorý odpúšťa vodu, keď je nádrž plná, aby nedochádzalo k jej preplneniu. Prepadový odtok môžete zviesť napríklad do nášho vsakovacieho systému, alebo do kanalizácie.

Ako systém zapojiť:

V komíne nádrže je pripravený prestup pre kábel, ktorý sa následne pripojí do plastovej krabice, kde je vyvedená potrebná kabeláž. Pomocou potrubia spojíte odkvap so vstupným hrdlom. Ďalej prepadový odtok odvediete do vsakovacieho systému, alebo kanalizácie. Poslednou časťou je výtlak, ktorý odvediete všade tam, kde budete chcieť používať úžitkovú vodu.

Filtračné šachty

Cena pitnej vody z vodovodu stále rastie. Využitie dažďovej vody na záhrade Vám môže priniesť značné úspory.

Úžitková voda sa dá využiť najmä pre zavlažovanie záhrad, trávnikov a športovísk. Dažďová voda má pre niektoré využitie lepšie fyzikálne a chemické vlastnosti ako pitná.

Filtračné šachty pred nádrž – pre už usadené nádrže ponúkame filter, ktorý zamedzí vstupu nečistôt do žumpy.

Filtračnú šachtu je prakticky možné umiestniť pred akúkoľvek žumpu. Z našej ponuky to môžu byť nádrže samonosné, nesamonosné a dvojplášťové.

Filtračné šachty sú tvorené doskami 5 – 10 mm. Nádrž je dodávaná vrátane poklopu. Je potrebné počítať s tým, že dodávaný poklop a veko záchytky spĺňajú len požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Ak potrebujete poklop na určité zaťaženie je potrebné túto požiadavku uviesť samostatne. Šachty vyrábame z polypropylénu (PP) hrúbky 5, 8 a 10 mm, ktorý je vyhovujúcim materiálom pre stavbu týchto zariadení. Vlastnosti dosiek z PP sú húževnatosť, tvarová stálosť, zvariteľnosť.

Názov Priemer (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg) Cena
s DPH
Filtračná šachta 1,0 450 1000 15 140,-
Filtračná šachta 1,5 450 1500 20 160,-

Využitie

Naše filtračné šachty pred nádrž sú riešením pre miesta, kde už je usadená nádrž, a tak prerobenie nádrže na dažďovú vodu by bolo zbytočne nákladné. Teda jednoduchým usadením pred nádrž a následným napojením na vtok prerobíte obyčajnú žumpu na žumpu, ktorá slúži na dažďovú vodu a filtračná šachta bude zachytávať všetky nečistoty.

Výhody filtračnej šachty

 • nízka hmotnosť
 • dlhá životnosť
 • vysoká chemická a tlaková odolnosť
 • jednoduchá montáž šachty
 • možnosť prepojenia viacerých nádrží
 • 100% tesnosť

Súčasťou filtračnej šachty je:

 • Plastová filtračná šachta
 • Kôš – slúži na zachytávanie nečistôt, ktoré by inak vtekali z odkvapu do žumpy.
 • Vtokové a prepadové hrdlo

Vsakovacie nádrže

Do kanalizácií sa dažďová voda väčšinou vypúšťať nesmie, pretože riedi ostatné splašky a tým sa sťažuje jej filtrácia v čistiarňach. Väčšina miest a obcí dažďovú kanalizáciu nemajú, preto vám ponúkame alternatívne riešenie.
Vsakovacia nádrž funguje rovnako ako vsakovacie boxy, ale za tretinovú cenu.

Pod vsakovaciu nádrž je potrebné urobiť 15 cm betónové podložie. Do vsakovacej nádrže sa nasype 70cm kamienkov frakcie 50. Do výšky 70 cm sa do výkopu dá geotextília a nasypú sa kamienky, rovnako ako je na obrázku nižšie.

Nádrž Max objem
(m3)
Cena AKCIA
Cena

s DPH
VJ 2 2,2 979 730,-
VJ 3 3,3 1 199 875,-
VJ 4,7 4,7 1 399 1119,-
VJ 6 6,5 1 429 1 239,-
VJ 9
9,3 1 999 1 600,-
VJ 12 12,6 1999 2 149,-

Súčasťou dodávky je:

 • vsakovacia nádrž
 • poklop
 • 1 x vtok
 • Návod
 • Doprava po SR ZDARMA

Uloženie vsakovacej nádrže:

 • 1. Pod vsakovaciu žumpu sa urobí rovné betónové podlažie vystužené kari sieťou.
 • 2. Na betón sa vloží nádrž. (Pri nádrži sa odporúča zabetónovať aj 10 cm spodného okraja, aby nedošlo k posunu nádrže)
 • 3. Po krajoch výkopu sa do výšky 70cm vloží geotextília.
 • 4. Do nádrže sa budú vsypávať kamienky frakcie 50 cm a zároveň sa bude kamienkami obsypávať aj samotná nádrž – do výšky 70 cm.
 • 5. Zvyšok nádrže sa obsype pieskom.
TYP Objem (m3) Priemer D (mm) Hĺb. komína Va (mm) Hĺb. nátoku Vb (mm) Hĺb. odtoku Vc (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť (kg)
VJ-2 2,2 1400 250 445 495 1762 70
VJ-3 3,3 1700 250 445 495 1762 80
VJ-4,7 4,7 2050 250 445 495 1762 120
VJ-6 6 2050 250 445 495 2262 130
VJ-9 9 2500 250 445 495 2262 200
VJ-12 12 2600 250 445 495 2762 250

Poklopy

Kompozitný poklop A15 Js 600

pochôdzny do 2,5t

Názov Vonkajšie rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Poznámka Cena
s DPH
Kompozitný poklop A15 Js 600 770×40 13,5 2 nerezové skrutky 109,-
Kompozitný poklop A15 Js 600 s tesnením 770×40 13,5 2 nerezové skrutky 119,-
Kompozitný poklop A15 Js 600×600 745x745x40 11,5 2 nerezové skrutky 110,-

Kompozitný poklop B125 Js 600

pojazdný do 12,5t

Názov Vonkajšie rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Poznámka Cena
s DPH
Kompozitný poklop B125 Js 600 770×40 24 2 nerezové skrutky 144,-
Kompozitný poklop B125 Js 600 s tesnením 770×40 24 2 nerezové skrutky 159,-
Kompozitný poklop B125 Js 600×600 745x745x40 25 2 nerezové skrutky 329,-