Domové čistiarne odpadových vôd

  • slovenský výrobok
  • čistiareň testovaná a certifikovaná v Nemecku (PIA Aachen)
  • pôsobíme vo viac ako 20 krajinách (napr. Francúzsko, Nemecko, Česká republika…)
  • používame jedinečnú a patentovanú technológiu VFL
  • certifikát v zmysle Európskej normy EN 12566-3
  • záruka 10 rokov na vodotesnosť plášťa
  • hrúbka steny ČOV 8 mm garantuje vysokú statickú stabilitu a dlhodobú životnosť
  • uzamykateľný kryt s nerezovými zámkami
  • jednoduchá montáž

kvalitný záručný a pozáručný servis v rámci celého Slovenska

18 rokov na slovenskom trhu !

NEVÁHAJTE !!!!

Kvalitné certifikované plastové

čistiarne odpadových vôd

bezplatné uskladnenie až na 6 mesiacov

Domová ČOV typ EO 6

Jedinečný 6 komorový systém

2 stupne recirkulácie

Nadstavec ČOV EO 6  /300 (500 mm odo dna prít. potrubia)

Dúchadlo Secoh                                                                   

Prepojovacia hadica  (dĺžka 5m)

Uzamykateľný UV stabilizovaný kryt                                     

Akumulačná zóna

VHODNÉ PRE 2-6 OBYVATEĽOV

ČOV skladom – ihneď k odberu

Akumulačná zóna 180 l/hod

Čistiareň  6 EO je doplnená o akumulačnú zónu objemu 180 l /hod spĺňa najprísnejšie požiadavky Európskej Únie na limity vyčistenej vody, chod ČOV je stabilný, nároky na obsluhu a prevádzkovanie sú minimálne (frekvencia odkalovania cca 1 x za rok).

Princíp akumulácie:

V okamihu, keď vypustíte vaňu, do čistiarne odpadových vôd v priebehu krátkej chvíle natečie veľké množstvo vody (za 3 minúty cca 150 l vody). Akumulačná zóna túto vodu zadrží a uvoľňuje ju postupne niekoľko desiatok minút. Tým je zabezpečené, že nárazovo pritekajúca voda neznehodnotí procesy v ČOV a nedôjde ani k vyplavovaniu aktívneho kalu.

Osadenie domovej ČOV EO 6

Rozmery:

priemer 1,35m a výška 1,80m, štandardný  nátok a odtok DN 125

Čistenie ČOV

Odpadová voda nateká do ČOV gravitačne. Dúchadlo je umiestnené v objekte mimo ČOV (garáž, pivnica, komora), nie však ďalej ako 5 m alebo v šachte na dúchadlo. Vzduchová hadica je z objektu, kde je dúchadlo umiestnené do ČOV vedená ochranným potrubím  DN 50, ktoré zabraňuje jej mechanickému poškodeniu, alebo zalomeniu. V čistiarni voda preteká najprv neprevzdušňovanou zónou, kde dochádza k zvyšovaniu koncentrácie aktívneho kalu, prebieha tu mechanické predčistenie a odbúrava sa dusík. Z neprevzdušňovanej zóny voda nateká do prevzdušňovanej zóny, kde za neustáleho prevzdušňovania dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Ďalej voda nateká do separácie, kde dochádza k jednoduchej a rušenej sedimentácii a súčasne sa v tejto sekcii odseparuje vyčistená voda na hladinu odkiaľ gravitačne odteká z ČOV.

 Čistiarne odpadových vôd sú vybavené unikátnym patentovaným zariadením na akumulovanie nárazovo pritekajúcich odpadových vôd.

Naše realizácie

Doplnky k ČOV

Mikroprocesorové riadenie ČOV – AQC Basic     103,20 € s DPH

Riadiaca jednotka,  Manuál prevádzkovania
Mikroprocesorové riadenie chodu ČOV je automatické riadenie množstva vzduchu dodávaného do čistiarne. Reguluje jednotlivé technologické procesy prebiehajúce v ČOV, automatizuje, zjednodušuje a zlacňuje prevádzkovanie, prípadný servis ČOV je možné vykonávať čiastočne aj telefonicky.
Riadiaca jednotka sa jednoducho zasunie do zásuvky a koncovka prívodného kábla od dúchadla sa zasunie do riadiacej jednotky – tým je inštalácia dokončená. Návod na obsluhu riadiacej jednotky je súčasťou odovzdávacej dokumentácie ČOV.

 

Šachta na dúchadlo     99,60 € s DPH

PP nádrž (priemer x výška, 600 mm x 400 mm)
Gumové tesnenie DN 50
Kryt – PP UV stabilizovaný, uzamykateľný

Šachta na dúchadlo slúži na umiestnenie dúchadla. Je vhodné osadiť ju čo najbližšie ku ČOV, čím sa zabezpečí najvyšší tlak dodávaného vzduchu. Dúchadlo je bez problémov prístupné, ľahko skontrolovateľné a servisovateľné.

 

Nadstavec ČOV EO 6    za   10 cm /24,- € s DPH

– pre hĺbku osadenia ČOV viac ako 1800 mm
– výška od 10 cm do 200cm

 

Osadenie ČOV do pripraveného výkopu      60,- € s DPH

Uloženie ČOV do jamy na základovú betónovú dosku . . . . . . bez výkopových prác
Napojenie ČOV na prítokové a odtokové potrubie
Napojenie dúchadla na rozvod vzduchu
Napustenie ČOV čistou vodou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . médium zabezpečí zákazník
v prípade, ak osadenie nie je vykonávane súčasne s dovozom ČOV, účtuje sa doprava na osadenie

 

Spustenie ČOV do prevádzky     48,- € s DPH

Zaočkovanie ČOV aktívnym kalom
Skontrolovanie nastavenia ČOV, doregulovanie v prípade, ak spustenie nie je vykonávane súčasne s dovozom a osadením ČOV účtuje sa doprava na spustenie

 

Doprava ČOV     0,40 € s DPH / km

Doprava ČOV na miesto stavby
Vyloženie ČOV vo Vašom dvore

Dopravu účtujeme len do vzdialenosti 125 km, maximálna cena dopravy na celom Slovensku je 82,50 € bez DPH (99,00 € s DPH).