Vodomerné šachty

 Plastová vodomerná šachta je určená pre montáž vodomeru. Jej rozmery a tvar  umožňujú bezproblémový vstup osoby pre potrebu inštalácie, výmeny alebo odpočtu vodomeru. Nízka hmotnosť  uľahčuje manipuláciu a aj osadenie telesa šachty do terénu.

Výhody vodomerných šácht

 • dlhá životnosť, nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia
 • uloženie bez obetónovania – pre typ  samonosná
 • bezkonkurenčný pomer cena/kvalita
 • vodomer umiestnený v nezamŕzajúcej hĺbke
 • možnosť vstupu do šachty

Používame výhradne prvotriedny plast a
„NIE RECYKLÁTY- NIE REGENERÁTY! „
POZOR! – NENALEŤTE
tie majú výrazne nižšiu cenu, slabú zvariteľnosť mizernú kvalitu a obmedzenú životnosť cca 2 roky!
NASTÁVA U NICH LÁMANIE ZVAROV A NÁSLEDNÉ SPADNUTIE NÁDRŽE
preto nikdy nepoužívame ČIERNE PLASTY !

MIMORIADNA AKCIA

na všetky druhy  bazénov

   skimer a trysky už namontované   

    ZDARMA    

ZDARMA

DOPRAVA + POKLOP + PLASTOVÉ NÁŠLAPY

VS 1,4 ROTO

Názov Typ Priemer D
(mm)
Priemer otvoru
(mm)
Hĺbka dosky
Vd (mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
s DPH
VS 1,4 samonosná
vodomerná šachta
1100 600 1500 40 372,-
+ doprava do  86 €

Súčasťou dodávky každej vodomernej šachty VS 1,4 je:

 • vodomerná šachta
 • rebrík
 • uzamykateľný poklop
 • prechody 1 zoll  ( vstup a výstup)
 • prehlásenie o zhode
 • atest o nepriepustnosti
 • návod na osadenie

VS N -1,2,3 nesamonosná

Názov Typ Priemer
D (mm)
Hĺbka komína
VA (mm)
Hĺbka dosky
Vd (mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
s DPH
VS-N-1 šachta do vrtov 950 200 1200 37 319,-
VS-N-2 vodomerná šachta 1200 200 1400 50 399,-
VS-N-3 vodomerná šachta 1200 200 1700 55 466,-

VS N -1,2,3 samonosná

Názov Typ Priemer
D (mm)
Hĺbka komína
VA (mm)
Hĺbka dosky
Vd (mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
s DPH
VS-S-1 šachta do vrtov 950 200 1200 40 369,-
VS-S-2 vodomerná šachta 1200 200 1400 55 484,-
VS-S-3 vodomerná šachta 1200 200 1700 60 531,-

VSH-N-1 nesamonosná

Názov Dĺžka
(mm)
Výška komína
VA (mm)
Výška
VD (mm)
Šírka
H (mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
s DPH
VSH-N-1 1350 250 1750 1050 65 793,-

VSH-S-0,1 samonosná

Názov Dĺžka
(mm)
Výška komína
VA (mm)
Výška
VD (mm)
Šírka
H (mm)
Hmotnosť
(kg)
Cena
s DPH
VSH-S-0 1000 250 1250 1000 60 742,-
VSH-S-1 1350 250 1750 1050 100 1104,-

Súčasťou dodávky každej vodomernej šachty je:

 • vodomerná šachta
 • plastové nášlapy
 • poklop
 • prehlásenie o zhode
 • atest o nepriepustnosti
 • návod na osadenie

Poklop + plastové nášlapy + DOPRAVA

 ZDARMA

Uloženie

Uloženie na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu hrubého min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný  a bez ostrých hrán a výstupkov. Vrchná plocha podkladnej betónovej  dosky musí byť umiestnená v príslušnej hĺbke pod povrchom terénu. – viď tabulka – . Šachta sa osadí na základovú dosku a postupne sa obsýpa vlhčeným betónom (POZOR ! toto prevádzať výhradne  ručne bez použitia ťažkej techniky, opatrne, aby nedošlo k deformácii nádrže!) a vytvára sa betónový obsyp  okolo celého obvodu a stropu šachty. Po ztuhnutí betónu sa obsypáva  výkopom zeminy. Táto nádrž nie je vhodná pre miesta s výskytom spodnej vody.  V tomto prípade doporučujeme urobiť príslušné stavebné úpravy ( drenáž), alebo zvoliť  dvojplášťovú nádrž.

Samonosná nádrž sa osádza rovnako ako nesamonosná nádrž, ale na obsyp sa použije  frakcia 0-8 mm triedeného štrkopiesku. Obsýpa sa aj vrch nádrže a aj vstupný komín v hrúbke 100 mm, pre zabezpečenie dostatočného odvodnenia počas dažďa alebo pri topení snehu.

samonosná

nesamonosná