Prečerpávacie stanice odpadových vôd

MIMORIADNA AKCIA

na všetky druhy  bazénov

   skimer a trysky už namontované   

    ZDARMA    

ZDARMA

DOPRAVA + POKLOP + NÁTOK NA MIERU

používame výhradne kvalitné testované čerpadlá

Plastová prečepávacia stanica je určená na prečerpávanie splaškových vôd. Jej použitie je nutné pri objektoch, ktorých splašková kanalizácia je vyvedená pod úrovňou verejnej kanalizačnej siete a nie je možné sa na ňu napojiť klasickým gravitačným spôsobom. Veľkosť nádrže čerpacej stanice a jej technologické vybavenie je závislé od povahy objektu, jeho vzdialenosťou od verejnej kanalizácie, výškového rozdielu kanalizácie a hodnote prietoku. Pre RD obyčajne postačuje štandardná varianta s jedným čerpadlom, prípadne s jedným záložným.

Štandardný variant obsahuje 1 ks ponorného kalového čerpadla s nožmi, výtlačné potrubie a prepojovaciu elektrokrabicu.

Zvary plastovej nádrže sú 100 % pevné a tesné (osvedčenie o skúške vodotesnosti podľa ČSN750905, ktorá sa vykonáva po zhotovení nádrže).

Odberné systémy (tlakovej kanalizácie) dodávame v najvyššej kvalite. Používame vysoko kvalitné čerpadlá preverené a priamo určené na podobné účely. Výhodou týchto čerpadiel je okrem dlhej životnosti aj servis a náhradné diely v obchodnej sieti po celej SR. Čerpadlá používané na tlakovej kanalizácii vydržia aj niekoľko desiatok rokov, preto sa neoplatí šetriť. Plavákové spínače, ventily a klapky, ovládacia automatika a pod. spolu s čerpadlom zaisťujú bezpečnú a bezobslužnú prevádzku.

Súčasťou dodávky ACS 0:

 • čerpacia nádrž pre TK  (prečerpanie do vyššieho rádu kanalizácie)
 • plastový poklop
 • 1x čerpadlo
 • 1x spätná klapka s guľou
 • 1x vtok na želanie, výtlak  priemer 40 mm oproti vtoku
 • vyhlásenie o zhode
 • atest o nepriepustnosti
 • návod

Súčasťou dodávky ACS 1, 2
ACS Z 1 a 2 ( do spodnej vody – zosílený plášť)   je:

 • čerpacia nádrž pre TK   (prečerpanie do vyššieho rádu kanalizácie)
 • plastový poklop
 • 1x čerpadlo
 • 1x havarijný plavák
 • 1x spätná klapka s guľou
 • 1x havarijná svetelná signalizácia + zvuková signalizácia preplnenia nádržky (možnosť vypnutia zvukovej signalizácie)
 • 1x havarijný prípojný ventil
 • 1x vtok na želanie, výtlak  priemer 40 mm oproti vtoku
 • vyhlásenie o zhode
 • atest o nepriepustnosti
 • návod

Súčasťou dodávky ACS 3
ACS Z 3 ( do spodnej vody – zosílený plášť)   je:

 • čerpacia nádrž pre TK (tlaková kanalizácia)
 • plastový poklop
 • 1x čerpadlo
 • 1x havarijný plavák
 • 1x spätná klapka s guľou
 • 1x Ovládací modul:
  • automatické riadenie čerpadla
  • hlásenie poruchy pri dosiahnutí max. hladiny
  • hlásenie poruchy v prípade výpadku motorového spúšťača
  • manuálne ovládanie pre odskúšanie čerpadla
  • zvuková húkačka havárie
 • 1x havarijný prípojný ventil
 • 1x vtok na želanie, výtlak  priemer 40 mm oproti vtoku
 • vyhlásenie o zhode
 • atest o nepriepustnosti
 • návod

Prečerpávacie stanice - technické parametre

TYP Priemer D (mm) Hĺb. komína Va (mm) Hĺb. nátoku Vb (mm) Hĺb. odtoku Vc (mm) Hĺb. dosky Vd (mm) Hmotnosť (kg) Cena              
s DPH              
ACS-0 950 250 750 600 1 250 90 1224,-
ACS-1 1 100 250 750 1 000 1 750 110 1539,-
ACS-2 1 100 250 750 1 000 1 750 110 1569,-
ACS-3 1 100 250 750 1 000 1 750 120 1979,-
ACS Z-1 1 100 250 750 1 000 1 750 120 1839,-
ACS Z-2 1 100 250 750 1 000 1 750 120 1949,-
ACS Z-3 1 100 250 750 1 000 1 750 120 2579,-

Prečerpávacie stanice - podrobnosti čerpadla

Čerpacia stanica Typ čerpadla Dopravná výška (m) / vzdialenosť Výkon (l/m)
ACS-0 230V / 800W 7 / 10m 250
ACS-1, ACS-Z1 230V / 900W 10 / 20m 300
ACS-2,, ACS-Z2 230V / 1600W 12 / 100m 466
ACS-3, ACS-Z3 400V / 1100W 80 / 200m 45

Osadenie

ACS 0-3

Uloženie na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladného betónu hrubého min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých hrán a výstupkov. Vrchná plocha podkladnej betónovej dosky musí byť umiestnená v príslušnej hĺbke pod povrchom terénu. – viď tabuľka – . Šachta sa osadí na základovú dosku a postupne sa obsýpa štrkom frakcie 4-8 a zároveň sa prihŕňa zemina z výkopu. Obsýpa sa aj vrch nádrže a aj vstupný komín v hrúbke 100 mm, pre zabezpečenie dostatočného odvodnenia počas dažďa alebo pri topení snehu.

Nádrže  ACS 0 -3 nie sú vhodné pre miesta s výskytom spodnej vody.  V tomto prípade doporučujeme urobiť príslušné stavebné úpravy ( drenáž), alebo zvoliť  dvojplášťovú – zosílenú nádrž  typ  ACS Z.

ACS Z